Rób to co kochasz, pozostaw Nam przeszkody.

prawo gospodarcze

Usługi świadczone przez kancelarię podmiotom gospodarczym obejmują między innymi: 
  • zakładanie spółek w tym prowadzenie postępowań rejestrowych przed sądami rejestrowymi i innymi organami,
  • bieżącą obsługę prawną przedsiębiorstwa,
  • sporządzanie i opiniowanie umów handlowych, 
  • przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych spółek,
  • udział w negocjacjach handlowych,
  • spory pracownicze,
  • reprezentowanie przedsiębiorstwa oraz osób zarządzających w postępowaniu sądowym i administracyjnym,
  • obsługę prawną procesów windykacji.

Napisz do nas