Rób to co kochasz, pozostaw Nam przeszkody.

Adwokat Lutrzykowski Łomża

Nazywam się Wojciech Lutrzykowski i wykonuje zawód adwokata.

W pracy cenię sobie dobre relacje z Klientami. Adwokat – obrońca to zawód, który zawsze zakładał bycie blisko człowieka i jego problemów. Pochodzące z języka łacińskiego słowo advocatus oznacza wezwanego na pomoc, co wskazuje jak bardzo istotną cechą relacji adwokata z Klientem jest zaufanie.

Czynnikiem, który najbardziej mnie motywuje i determinuje w realizacji powierzonych celów jest przekonanie, że to co robię, robię w słusznej i ważnej sprawie, w imieniu oraz interesie mojego Klienta.

Lubię ten zawód, odnajduję w nim swoją misję. 

Ukończyłem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W styczniu 2010 r. stałem się członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, a w maju 2015 r. Izby Adwokackiej w Białymstoku. Moją specjalnością są odszkodowania oraz postępowania karne.

W pracy kieruję się regułą, że przestrzeganie zasad etyki adwokackiej, wypracowanych przez lata działalności Adwokatury Polskiej, jest również najlepszą polityką reklamową.