Rób to co kochasz, pozostaw Nam przeszkody.

polityka cenowa

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie z każdym Klientem. Najczęściej stosujemy jeden z dwóch sposobów rozliczenia:

  • ZRYCZAŁTOWANE. Określane jest poprzez ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia. System ten jest stosowany w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres pracy i jej wymiar czasowy. 
  • z PREMIĄ za pomyślny wynik sprawy. W przypadku niektórych spraw (np. związanych z odszkodowaniem czy zadośćuczynieniem) element wynagrodzenia stanowić może premia za wynik sprawy. Sposób rozliczenia stosujemy głównie na życzenie klienta.
  • GODZINOWE. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest tu od ilości czasu poświęconego na wykonanie zlecenia. System ten jest stosowany w wypadkach, gdy określenie zakresu pracy z góry nie jest możliwe lub na życzenie Klienta.

Pakiety stałej obsługi prawnej

W przypadku Klienta potrzebującego stałej współpracy z prawnikiem, proponujemy pakiety stałej obsługi – zobowiązujemy się w ramach określonego wynagrodzenia do bieżącej obsługi prawnej, obejmującej udzielanie pisemnych i ustnych porad prawnych w drodze spotkań, drogą telefoniczną i mailową. W ramach tej usługi sporządzamy również opinie prawne, umowy, pisma procesowe i inne.

Usługa jest adresowana przede wszystkim do podmiotów gospodarczych, które potrzebują stałej konsultacji w ramach prowadzonej przez siebie działalności. Warto zaznaczyć, że wskazane konsultacje dotyczą często różnych dziedzin i problemów prawnych niekoniecznie zatem związane być muszą z jednym konkretnym postępowaniem sądowym bądź administracyjnym.